gdanisko - malborski kibelek

gdanisko - malborski kibelek

Jedną z ciekawszych rzeczy, które zostały po Krzyżakach są ich toalety - tzw. gdanisko to rozwiązanie unikatowe w skali ówczesnej Europy. Osobna wieża, gdzie znajdowały się latryny stała nad fosą.

Nieczystości spływały w dół i teoretycznie były zabierane przez wodę.

Pewne oddalenie i izolacja zapewniały nie tylko oddzielenie zapachów, ale i utrzymanie większej higieny. Jedynym minusem była długa droga z sypialni jaką musiał przebyć mnich gnany potrzebą. No i zimowe temperatury - korytarz i same toalety nie były ogrzewane.

Na zamku w Malborku można zobaczyć także późniejszą, znacznie bardziej wygodną toaletę.

Nie robi jednak takiego wrażenia jak gdanisko.

Pozostałe wpisy ze zdjęciami z Malborka:

1.  Zamek Niski i mury obronne
2.  Zamek Średni
3.  Zamek Wysoki
4.  ogrody Zamku w Malborku
5.  korytarze
6.  Nogat
7.  dziedziniec Zamku Wysokiego
8.  brama
9.  krzyżackie centralne orzewanie
10. pięć bram
11. gdanisko -malborski kibelek
12. Malbork - panorama

czas niepamięci

czas niepamięci


Konstrukcja z daszkiem to miejsce, gdzie wisiał dzwon pokoju. Był darem dla Warszawy od japońskich miast Hiroszima i Nagasaki. Po raz pierwszy uderzył w 1989 r. Biciem w dzwon upamiętniano Światowy Dzień Pokoju (19 września) i dzień wybuchu II wojny światowej, a w uroczystości zawsze uczestniczyła delegacja z ambasady japońskiej. Dziś dzwonu nie ma. Skradli go złomiarze...
Copyright © 2014 veni vidi blog , Blogger